Lön före skatt

Medianlönen för dietister var 2016 30 200 kr per månad. De allra flesta har en lön i spannet mellan 25 500 och 39 500 kr per månad och arbetar i landstingen, vilket drar ner löneläget. Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.