Lön före skatt

Medianlönen för en nyexaminerad dietister var 2017 drygt 26 000 kr per månad. Efter 10 år i yrket var medianlönen 2017 30 500 kr per månad. Tyvärr lönar det sig idag inte att investera i en utbildning till dietist för att arbeta i kommuner eller landsting. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.