Utbildning för att bli dietist

Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning med inriktning mot kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition. Andra ämnen som ingår i utbildningen är näringslära och fysiologi. Ett av de viktigaste redskapen för en dietist är samtal och förmåga att ge och ta emot information. Därför ingår även kommunikation, psykologi och samtalsmetodik i utbildningen. En central del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen då studenterna under handledning av yrkesverksamma dietister träffar patienter. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är ett krav om du vill arbeta som dietist inom hälso- och sjukvården.

Utbildningens längd

Dietistutbildningen är tre år lång (180 hp) och ger en yrkesexamen som dietist eller en kandidatexamen i kostvetenskap. Den som vill kan också fortsätta studera på avancerad nivå. För mer information se www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Möjlighet till olika inriktningar på avancerad nivå genom magister- eller masterprogram. Du kan också fortsätta på en forskarutbildning efter din masterexamen.

Här kan du studera

Dietistprogrammet ges vid Göteborg, Umeå respektive Uppsala universitet.