Var och hur arbetar en dietist

Dietister finns inom hälso- och sjukvård och i kommuner. De är en del av vårdteamet och bidrar med kompetens kring nutrition. Dietisten arbetar med kostbehandling av individer i alla åldrar. De förebygger, utreder och behandlar tillstånd och symptom relaterade till individens matvanor, näringsintag, sjukdom och hälsa. Utvecklings- och kvalitetsarbete kring nutritionsrutiner, måltider, dokumentation och riktlinjer i skola, omsorg, äldreomsorg, måltidsverksamhet och hälso- och sjukvård, är också en del av dietistens arbetsområde. Allt fler dietister arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt kring mat, matvanor och hälsa. Dietistens kompetens efterfrågas också av den privata sektorn, t ex  produktspecialister inom nutritionsföretag och inom livsmedelsindustri. Många dietister driver egna konsultföretag. Sammantaget finns ca 1 700 dietister på arbetsmarknaden.