Var och hur arbetar en dietist

Dietister arbetar huvudsakligen med kostbehandling inom hälso- och sjukvården. Det innebär att de förebygger, utreder och behandlar problem relaterade till kost och hälsa, såsom exempelvis fetma, eller undernäring, som är vanligt bland äldre. Dietisten är en del av vårdteamet och utbildar andra yrkesgrupper inom vården i nutritionsfrågor. Dietister arbetar också i kommunal verksamhet med kvalitetsarbete, till exempel utveckling av rutiner och utbildning samt behandling av enskilda individer inom skola, barn- och äldreomsorgen. Dietister arbetar också i forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost och hälsa, eller som produktspecialister inom nutritionsföretag och livsmedelsindustri. Allt fler dietister driver egna konsultföretag. Det finns ca 1 700 dietister på arbetsmarknaden.