Diplomat

En anställd vid Regeringskansliet (oftast med grundplacering i Utrikesdepartementet, UD) som representerar Sverige i ett annat land eller vid en internationell organisation benämns svensk diplomat.

Kort om Diplomat


En anställd vid Regeringskansliet (oftast med grundplacering i Utrikesdepartementet, UD) som representerar Sverige i ett annat land eller vid en internationell organisation benämns svensk diplomat. ”Diplomat” i sig är alltså inget yrke, utan en roll som anställda enligt ovan har under delar av sin karriär. När man tjänstgör som utsänd vid en svensk ambassad eller svensk representation vid en internationell organisation har man i de flesta fall immuniteter och privilegier enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser för att man obehindrat ska kunna utföra sitt arbete som representant för Sverige. Utlandstjänsterna växlas med tjänstgöring vid någon av UD:s enheter i Stockholm. När man tjänstgör i Sverige har man inte några immuniteter eller privilegier.

För att tjänstgöra vid UD kan man söka till Diplomatprogrammet, ett traineeprogram i UD:s regi. 

 

JobbetVad gör en diplomat?

Utsända tjänstemän vid ambassader och representationer har olika rang, baserade på reglerna i Wienkonventionen. Representanten med högst rang i ett land benämns oftast ambassadör. För att en ambassadör ska få representera Sverige i landet krävs först att det mottagande landet ger tillstånd (agremang). Därefter undertecknar Sveriges statschef ett så kallat kreditivbrev som den tillträdande ambassadören måste lämna över till statschefen i det mottagande landet innan ambassadören kan påbörja sin tjänst.

Övriga utsända tjänstemän inom utrikesrepresentationen (Sveriges ambassader, generalkonsulat, representationer och delegationer i andra länder) benämns oftast som ministerråd, ambassadråd eller ambassadsekreterare. De behöver inte få samma tillstånd för att tjänstgöra som ambassadörer, men de måste ändå under sin tjänstgöring åtnjuta acceptans av det mottagande landet eller den mottagande organisationen.

Utbildning


För att tjänstgöra vid UD – och därmed också tidvis i Stockholm och tidvis som svensk diplomat i utlandet – kan man söka till Diplomatprogrammet, ett traineeprogram i UD:s regi. Ansökningar tas normalt emot en gång per år.

För söka till Diplomatprogrammet krävs att man är svensk medborgare, har en avslutad akademisk grundexamen motsvarande minst en fil. kand., har mycket goda kunskaper i engelska och goda kunskaper i arabiska, franska, mandarin, ryska, spanska eller tyska. För att påbörja utbildningen ska man också ha B-körkort. Utöver dessa krav ska man också ha goda allmänna kunskaper om det svenska samhället, ett brett och levande intresse för omvärlden liksom för det svenska samhället och frågor som rör Sverige i världen. Man ska ha god analytisk förmåga och kunna formulera dig väl i tal och skrift.

Vanliga bakgrunder för de som antas är statsvetare, jurister, ekonomer och kommunikatörer. Läs mer under dessa yrken samt under www.srat.se och www.regeringen.se.


SRAT är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.