Diplomat

En anställd vid Regeringskansliet (oftast med grundplacering i Utrikesdepartementet, UD) som representerar Sverige i ett annat land eller vid en internationell organisation benämns svensk diplomat. I en diplomats arbetsuppgifter ingår att företräda Sveriges intressen internationellt, bistå svenska medborgare utomlands och bevaka utvecklingen i andra länder.

Senast uppdaterad: Måndag 5 sep 2022

Kort om Diplomat


En anställd vid Regeringskansliet (oftast med grundplacering i Utrikesdepartementet, UD) som representerar Sverige i ett annat land eller vid en internationell organisation benämns svensk diplomat. ”Diplomat” i sig är alltså inget yrke, utan en roll som anställda enligt ovan har under delar av sin karriär. Tjänstgöringen som diplomat utomlands växlas med tjänstgöring vid UD i Stockholm.

För att tjänstgöra vid UD kan man söka till Diplomatprogrammet, ett traineeprogram i UD:s regi. 

 

Jobbet


Diplomaters lön

Löneläget för diplomater varierar, ingångslönen är individuell och anpassas efter den anställdes erfarenhet och kvalifikationer. Antagna till diplomatprogrammet har oftast en lön mellan 30 000 och 35 000 kr.


Vad gör en diplomat?

En diplomat representerar Sverige och främjar svenska intressen i ett annat land eller vid en internationell organisation. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att bevaka svenska utrikes- och säkerhetspolitiska intressen, analysera utvecklingen i andra länder, främja svensk handel och näringsliv, bistå svenskar utomlands och verka för en positiv bild av Sverige i utlandet. Oftast tjänstgör man i 3-5 år på en plats innan man växlar till ett nytt land eller till tjänstgöring vid UD i Stockholm.

Utsända tjänstemän inom utrikesrepresentationen (Sveriges ambassader, generalkonsulat, representationer och delegationer i andra länder) har olika rang och titlar. Representanten med högst rang i ett land benämns oftast ambassadör och är myndighetschef. Övriga utsända diplomater benämns oftast som ministerråd, ambassadråd eller ambassadsekreterare.

 

Utbildning


För att tjänstgöra vid UD – och därmed också tidvis i Stockholm och tidvis som svensk diplomat i utlandet – kan man söka till Diplomatprogrammet, ett traineeprogram i UD:s regi. Ansökningar tas normalt emot en gång per år.

För att kunna söka till Diplomatprogrammet krävs att man är svensk medborgare, har en avslutad akademisk grundexamen motsvarande minst en fil. kand., har mycket goda kunskaper i engelska och goda kunskaper i arabiska, franska, mandarin, ryska, spanska eller tyska. För att påbörja utbildningen ska man också ha B-körkort. Utöver dessa krav ska man också ha goda allmänna kunskaper om det svenska samhället, ett brett och levande intresse för omvärlden liksom för det svenska samhället och frågor som rör Sverige i världen. Man ska ha god analytisk förmåga och kunna formulera sig väl i tal och skrift.

Vanliga bakgrunder för de som antas är statsvetare, jurister, ekonomer och kommunikatörer. Läs mer under dessa yrken samt under www.srat.se och www.regeringen.se.


SRAT är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.