Jämför djursjukskötarutbildningar

I nuläget kan du i Sverige endast utbilda dig till djursjukskötare på SLU. Viss möjlighet finns att läsa till djursjukskötare utomlands och ansöka om svensk legitimation. Mer information om vad som gäller om du är utbildad inom EU eller utanför EU finns på Jordbruksverket webb.