Lön före skatt

Medianlönen för djursjukskötare inom Naturvetarna var 2016 26 700 kr per månad. De allra flesta har en lön i spannet mellan 24 000 och 32 000 kr per månad. Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.