Lön före skatt

Medianlönen för djursjukskötare inom Naturvetarna var 2017 ca 28 00 kr per månad. De allra flesta har en lön i spannet mellan 25 000 och 35 000 kr per månad. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.