Utbildning för att bli djursjukskötare

Djursjukskötarprogrammet förbereder för ett arbete inom djursjukvården och ger behörighet att ansöka om legitimation hos Jordbruksverket som djursjukskötare. Förutom kunskap om husdjurens anatomi, fysiologi och beteende är djuromvårdnad, sjukdomslära, vårdhygien, rehabilitering och anestesiologi tongivande inslag. Dessutom studeras djursjukvårdens drift och planering, statistik samt kommunikation och rådgivning.

Under hela utbildningen tränas studenterna på att tillämpa sina kunskaper praktiskt och en stor del av utbildningen är verksamhetsförlagd. Vetenskaplighet och social förmåga är viktigt för att bli en bra djursjukskötare.

Utbildningens längd

180 högskolepoäng (3 år) leder fram till en kandidatexamen inom djuromvårdnad.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. För mer information se www.slu.se.

Här kan du studera

Djursjukskötarprogrammet finns på SLU, men det finns också möjlighet att studera utomlands i exempelvis Norge och Storbritannien.