Utlandsstudier

Det finns möjlighet att läsa delar eller hela utbildningen utomlands. Kontakta SLU för information om den svenska utbildningen och Jordbruksverket om möjligheten att få svensk legitimation. På Jordbruksverkets webb finns information om vad som gäller om du gått en utbildning inom EU eller utanför EU.