Var och hur arbetar en djursjukskötare

Djursjukskötare arbetar främst med omvårdnad av häst, hund, katt och andra sällskapsdjur på djursjukhus och djurkliniker. De utför självständigt viss behandling, vaccination och undersökning. Djursjukskötare förbereder djuren för operativa ingrepp och övervakar narkos. De tar prover och gör enklare laboratorieanalyser, samt hanterar och kontrollerar behandlingsutrustning samt säkerställer hygienen. Djursjukskötare har också ofta ansvar för journalföring och utbildar djurägare när det gäller allmän vård och skötsel samt efterbehandling eller rehabilitering. Det finns idag ca 1 700 djursjukskötare med legitimation.