Utlandsstudier

Det finns möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands. Kontakta respektive högskola eller universitet för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?
Ja, men det kan vara en bedömningsfråga från land till land.