Behörighet

För att antas till dramapedagogutbildningen krävs erfarenhet av drama eller teater samt pedagogisk erfarenhet och minst ett års arbetslivserfarenhet. Utöver detta krävs grundläggande behörighet till högskola samt viss särskild behörighet. Dessutom krävs intyg som styrker erfarenhet av drama eller teater, pedagogisk erfarenhet samt arbetslivserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för information om behörighetskrav. Det finns också andra högskolor (exempelvis Högskolan i Gävle och Malmö Högskola) som har fristående kurser i dramapedagogik och pedagogiskt drama.