Utbildning för att bli familjerådgivare

Utbildningen för familjerådgivare kan variera men den vanligaste bakgrunden är socionomexamen med påbyggnadsutbildning i socialt arbete, familjeterapi eller socialt behandlingsarbete.

Läs om utbildningen under Socionom