Arbetsmarknaden idag

Enligt Arbetsförmedlingens Yrkeskompassen är det stor konkurrens om jobben. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara hård konkurrens om jobben för fastighetsmäklare det närmaste året. Jobbmöjligheterna är bättre för erfarna fastighetsmäklare som är etablerade på arbetsmarknaden. På fem och tio års sikt förväntas konkurrensen om jobben vara fortsatt hård.