Utbildning för att bli fastighetsmäklare

Fastighetsmäklarinspektionen har beslutat att för registrering som fastighetsmäklare ska krävas högskoleutbildning på 120 hp. Fastighetsmäklarprogrammet finns på ett antal utbildningsinstanser i Sverige. Se aktuell information på www.studera.nu

För att bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering måste du ha dels teoretisk utbildning från universitet eller högskola, dels praktik. Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering.

Du ska ha utbildning från universitet eller högskola med offentlig huvudman eller hos enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina i de aktuella ämnena.

Väljer du att läsa hos annan utbildningsanordnare, så som folkuniversitet eller s.k. fria universitet eller liknande, måste du få dessa kurser tillgodoräknade vid ett universitet eller högskola med offentlig huvudman innan du ansöker om registrering.

Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng (hp) fördelade på följande kunskapsområden:

  • fastighetsförmedling (minst 30 hp)
  • civilrätt (minst 15 hp)
  • fastighetsrätt (minst 15 hp)
  • skatterätt (minst 7,5 hp)
  • ekonomi (minst 15 hp)
  • byggnadsteknik (minst 7,5 hp)
  • fastighetsvärdering (minst 7,5 hp)

Resterande 22,5 hp ska vara fördjupning eller breddning inom något av de nämnda kunskapsområdena eller inom nationalekonomi.

Registrering beviljas av den statliga myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen och på deras hemsida kan du läsa mer om utbildningskraven: www.fmi.se.

Inriktningar & vidareutbildning

Branschorganisationerna, till exempel Mäklarsamfundet, bedriver fort- och vidareutbildning, se www.maklarsamfundet.se .

Här kan du studera

Följande universitet och högskolor erbjuder programutbildningar med fastighetsmäklarinriktning.
Universiteten och högskolorna har ett eget ansvar för att de erbjudna fastighetsmäklarutbildningarna är anpassade till rådande utbildningskrav.

Följande universitet och högskolor erbjuder påbyggnadsutbildningar med fastighetsmäklarinriktning.

Kurser i enstaka ämnen kan läsas även vid andra universitet och högskolor. Respektive universitet eller högskola kan ge närmare information.