Arbetsmarknaden för en flygledare idag

Antalet elever varierar år från år beroende på behovet. Behovet styrs av framförallt av flygtrafikens utveckling och marknadens behov.
Under de närmaste åren kommer LFV inte att rekrytera flygledare.