Källa och mer information

Källa: Luftfartsverket, www.lfv.se
Se även www.bliflygledare.nu
EPNs hemsida www.trynorth.com