Utbildning för att bli flygledare

Det är nu Försvarsmakten som rekryterar studenter till utbildningen Reservofficer/Flygledare. Utbildningen startar då med Militär Grundutbildning.

Läs mer här

 Inga ansökningar tas just nu emot från Luftfartsverket just nu och LFV kommer inte att rekrytera till flygledarutbildning de närmaste åren. Läs mer på bliflygledare.nu