Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar samt Svenska 2. Betyget ska vara lägst Godkänd. Profilutbildning för föersamlingspedagoger sker vid Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut. 

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma!