Var och hur kan man arbeta som församlingspedagog

Församlingspedagogen i Svenska kyrkan arbetar oftast med barn och unga. Det kan handla om att finnas med i nätverk, grupper eller konfirmandläger. Att ha kontakt med skolan, samarbetspartners inom kommunen eller ungdomsorganisationer är en naturlig del i uppdraget.

Konfirmandarbete är en angelägenhet för hela församlingen och församlingspedagogen har en tydlig plats i teamet. Att samarbeta och att hela tiden utveckla lärandet, undervisningen och den sociala gemenskapen hör till uppgifterna.

Att vara församlingspedagog handlar om att undervisa, berätta och samtala om tro, att nå både 6-åringar och 18-åringar med samtal och funderingar. Att ha pedagogiskt ansvar och arbeta med lärande gör att egen reflektion och eget lärande är en del av arbetet.