Arbetsmarknaden för fotografer idag

Det är mycket hård konkurrens om jobben.