Arbetsmarknaden för fysiker idag

För nyexaminerade: Balans
För erfarna: Balans

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter och i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation.