Bra att veta

Nyexaminerade fysiker upplever alltför ofta att de inte är förberedda för ett arbetsliv utanför akademin. Det medför tyvärr att alltför många har svårt att få ett kvalificerat och relevant arbete efter examen.