Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar - områdesbehörighet 17 eller A15. Se information om behörighet på http://studera.nu. Kolla även behörigheten på respektive högskolas eller universitets hemsida då variationer kan förekomma.