Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Arbeta utomlands med svensk utbildning

Ja, som fysioterapeut kan du också arbeta utomlands. Inom Norden och EU erkänns den svenska utbildningen (reglerat yrke). På webbplatsen www.erwcpt.eu (European Region of World Confederation for Physical Therapy) kan du läsa mer om migration till länder i Europa. De flesta länder har en motsvarande myndighet till vår Socialstyrelse som godkänner legitimationen för det landet.

Vill du veta mer om migration till länder utanför Europa kan du få mer information via www.wcpt.org (World Confederation for Physical Therapy) och via http://www.enic-naric.net (European Network of Information Centres in the European Region - National Academic Recognition Information Centres in the European Union).

I Sverige är Universitets- och högskolerådet, https://uhr.se, rådgivningscentrum för de som har frågor vid ansökningsprocessen om arbete i annat EU/ESS land.