Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Arbeta utomlands med svensk utbildning

Ja, som fysioterapeut kan du också arbeta utomlands. Inom Norden och EU erkänns den svenska utbildningen (reglerat yrke). På webbplatsen www.erwcpt.eu (European Region of World Confederation for Physical Therapy) kan du läsa mer om migration till länder i Europa. De flesta länder har en motsvarande myndighet till vår Socialstyrelse som godkänner legitimationen för det landet.

Vill du veta mer om migration till länder utanför Europa kan du få mer information via www.wcpt.org (World Confederation for Physical Therapy) och via http://www.enic-naric.net (European Network of Information Centres in the European Region - National Academic Recognition Information Centres in the European Union).

I Sverige är Universitets- och högskolerådet, https://uhr.se, rådgivningscentrum för de som har frågor vid ansökningsprocessen om arbete i annat EU/ESS land. 

Arbeta i Sverige med utländsk utbildning

Fysioterapeutyrket omfattas av bestämmelser om legitimation (reglerat yrke). För en utländsk utbildning till fysioterapeut gör Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se) en kompetensprövning, beslutar om legitimationsvillkor och utfärdar legitimation.

Utbildning i länderna inom EU och de nordiska länderna erkänns enligt överenskommelse. De flesta av västvärldens utbildningar godkänns i Sverige, men särskilda prov kan krävas. Ett krav är att utbildningen är jämförbar med den svenska fysioterapeututbildningen, det vill säga håller godtagbar standard.

För dig som är ny i Sverige med utländsk fysioterapeutexamen finns:

  • Universitets- och högskolerådet, https://www.uhr.se, som ett rådgivningscentrum vid frågor kring ansökningsprocessen om arbete i Sverige med utländsk examen. 
  • information och vägledning på Sacos:s webbsida: http://www.saco.se/omstart som ger guidning till den svenska arbetsmarknaden.