Har du en utländsk fysioterapeutexamen?

Titeln fysioterapeut är reglerad i Sverige och du måste ha legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen för att få arbeta som fysioterapeut. För en utländsk utbildning till fysioterapeut gör Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se) en kompetensprövning, beslutar om legitimationsvillkor och utfärdar legitimation. 

Arbeta i Sverige med utländsk utbildning

Utbildning i länderna inom EU och de nordiska länderna erkänns enligt överenskommelse. De flesta av västvärldens utbildningar godkänns i Sverige, men särskilda prov kan krävas. Ett krav är att utbildningen är jämförbar med den svenska fysioterapeututbildningen, det vill säga håller godtagbar standard. 

Läs mer om hur du ansöker om legitimation här på Socialstyrelsen webbplats:

Ansökan om legitimation för utbildade i EU, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz

Ansökan om legitimation för dig som är utbildad till fysioterapeut i annat land än i EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

För dig som är ny i Sverige med utländsk fysioterapeutexamen finns även:

  • Universitets- och högskolerådet, https://www.uhr.se, som ett rådgivningscentrum vid frågor kring ansökningsprocessen om arbete i Sverige med utländsk examen. 
  • information och vägledning på Sacos:s webbsida: http://www.saco.se/omstart som ger guidning till den svenska arbetsmarknaden.