Har du en utländsk fysioterapeutexamen?

Titeln fysioterapeut är reglerad i Sverige och du måste ha legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen för att få arbeta som fysioterapeut. Läs mer om hur du ansöker om legitimation här på Socialstyrelsen webbplats:

Ansökan om legitimation för utbildade i EU, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz

Ansökan om legitimation för dig som är utbildad till fysioterapeut i annat land än i EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.