Fysioterapeuters lön före skatt

  • Medianlönen för examinerade 2017 var ca 25 800kr.
  • Medianlönen vid 35 års ålder är ca 29 650 kr per månad.
  • Medianlönen vid 45 års ålder är ca 32 100 kr per månad.

Lönenivån kan vara högre eller lägre beroende på vilken sektor en är anställd till exempel landsting, kommun eller privat arbetsgivare.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.