Fysioterapeuters lön före skatt

  • Ingångslön (median) för nyexaminerade beror på arbetsområde och var 2016 ca 25 000 kr per månad.
  • Medianlönen vid 35 års ålder är ca 28 455 kr per månad.
  • Medianlönen vid 45 års ålder är ca 30 626 kr per månad.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.