Sacoförbund och källa

Fysioterapeuterna,www.fysioterapeuterna.se

Den 1 januari 2014 blev fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster.