Var och hur arbetar en fysioterapeut?

Fysioterapeuten arbetar med att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada och rehabilitering samt med habilitering hos personer med bestående funktionshinder. Hälsoproblem som fysioterapeuten arbetar med kan till exempel bero på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla och ångest.

Fysioterapeutens arbete inkluderar alla åldrar, från små spädbarn, till människor i arbetsför ålder, till äldre människor. Fysioterapeuter arbetar självständigt med utredande och behandlande uppgifter, att ge information, råd och stöd, att handleda och utbilda, att utarbeta vård och rehabiliteringsplaner samt med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Fysioterapeuter har en grundkompetens som öppnar dörrar till en mängd olika verksamheter. Flertalet av ca 10 900 yrkesverksamma medlemmar i Fysioterapeuterna arbetar inom hälso- och sjukvård i kommun och landsting, till exempel på sjukhus, vårdcentral, äldrevård/omsorg, inom skolhälsovård, universitet/högskola eller inom andra arenor. Ca 1 500 av alla medlemmar arbetar inom privata företag, till exempel med företagshälsovård, på privata mottagningar eller inom idrottsrörelsen. Ca 1 700 är privatpraktiker (egen företagare).

Det finns även många andra karriärvägar för en fysioterapeut. En del fysioterapeuter ägnar sig åt undervisning, utvecklingsprojekt och forskning. Andra intressanta arbetsområden för en fysioterapeut är till exempel inom innovation och produktutveckling, som försäljare av medicinsk-tekniska produkter eller som fysioterapeut inom veterinärmedicin. Inom apoteket kan fysioterapeuten bistå med hälsoupplysning och rådgivning för egenvård. Fysioterapeuten kan även vara lämplig som biståndsbedömare, skadereglerare för personskador, utredare vid myndigheter eller handläggare vid försäkringskassan. Många fysioterapeuter har också ledande befattningar.