Arbetsmarknaden idag för en geovetare

För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Idag är det svårt att få tag på geovetare inriktade mot prospektering. Det gäller inte bara i Sverige utan även internationellt. GIS-ingenjörer är också efterfrågade.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarkandsinformation för geovetare.