Sacoförbund och källa

Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se/student
SRAT/HälsoAkademikerna www.srat.se, www.halsoakademikerna.se