Utbildning för hälsovetare inom hälsa och friskvård

Programmen har olika benämning på olika utbildningsorter, exempelvis hälsopedagogiska programmet, hälsoutvecklarprogrammet, hälsovetarprogrammet med flera. Utbildningarna syftar både till att förbereda hälsovetaren för det strategiska, pedagogiska och praktiska arbetet samt ge en bred kompetens inom flertalet områden.

Hur lång är utbildningen till hälsovetare?

Utbildningarna omfattar 180-300 högskolepoäng, vilket motsvarar tre till fem års studier. För ytterligare information se www.studera.nu.

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns det inom hälso och friskvård?

Några inriktningar inom området hälsa/friskvård är kostvetenskap, individens fysiologi, stress, fysisk aktivitet och folkhälsa. Respektive utbildningsort har ofta en egen inriktning och du har ibland möjlighet att välja huvudämne. Vidareutbildningar sker på Magister (240 hp) och Masternivå (300 hp).

Här kan du studera hälsa och friskvård

Gävle, GIH Stockholm, Örebro, Göteborg, Kristianstad, Luleå med flera. För närmare information se www.studera.nu

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Behörighetskraven varierar något. Vanligast är områdesbehörighet 5 och 15 eller bara grundläggande behörighet. Kolla på högskolans kursinformation för att vara säker. Se tabell över områdesbehörighet i avsnittet Fakta om högskolestudier. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma!