Var och hur kan man arbeta som Hälsovetare inom hälsa & friskvård?

Hälsovetarens arbetsfält är inom privata organisationer, myndigheter, kommuner, landsting eller ideella organisationer. Exempel på yrkestitlar, arbetsgivare samt arbetsuppgifter inom hälsa och friskvårdsområdet är:

FRISKVÅRDSKONSULENT

En friskvårdskonsulent arbetar i stor utsträckning som anställd på större företag eller organisationer, inom företagshälsovården eller som egen företagare. En friskvårdskonsulent kan bland annat arbeta med personalaktiviteter, då i huvudsak inriktat mot individer och grupper. Även aktivitetsinriktat arbete såsom stresshantering, personlig tränare och massage är vanligt.

HÄLSOPEDAGOG

Många hälsopedagoger arbetar i större företag och organisationer såsom kommuner, till viss del även inom företagshälsovården och inom primärvården.

Hälsopedagoger kan arbeta brett på individ-, grupp- och organisationsnivå. Ofta arbetar hälsopedagoger på gruppnivå med planering och genomförande av hälsofrämjande aktiviteter.

HÄLSOUTVECKLARE

Framförallt arbetar hälsoutvecklare i större företag och organisationer såsom kommuner samt till viss del inom företagshälsovården. Hälsoutvecklaren arbetar i huvudsak hälsofrämjande på grupp- och organisationsnivå. Arbetet är strategiskt, med arbetsuppgifter såsom initiering, planering och uppföljning av hälsoprojekt. Även arbete med policys på organisationsnivå förekommer, samt samordnings- och utvärderingsarbete.