Hälsovetares lön före skatt

  • Ingångslön (median) för nyutexaminerade: 24 700 kr per månad
  • Medianlön cirka 10-14 år efter examen: 29 350 kr per månad
  • Medianlön cirka 20 år efter examen: 34 700 kr per månad