Hälsovetares lön före skatt

  • Ingångslön (median) för nyutexaminerade: 24 691 kr per månad
  • Medianlön cirka 10-14 år efter examen: 29 194 kr per månad
  • Medianlön cirka 20 år efter examen: 34 650 kr per månad