Hälsovetare- Folkhälsa

En hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar med att förbättra befolkningens hälsa genom att kartlägga, analysera och påverka hälsans bestämningsfaktorer i samhället. Kompetensen är värdefull inom arbetsområden som folkhälsoarbete, hälso- och sjukvårdsfrågor, internationellt biståndsarbete, socialmedicin, forskning och undervisning. Hälsovetare inom folkhälsoområdet kan till exempel arbeta i en kommun med bland annat samhällsstrukturer, levnadsvanor och arbetsmiljö.

Var och hur kan man arbeta som folkhälsovetare

Utbildning för att bli folkhälsovetare

Behörighet

Utlandsstudier

Hälsovetares lön före skatt

Arbetsmarknad idag för folkhälsovetare

SRAT/Hälsoakademikerna är Sacos Experter på hälsovetare

Sacos förbund har genom arbetet med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor väldigt god kunskap om de yrken de representerar. Redan när du börjar studera kan du bli medlem i ett Sacoförbund. Det är väldigt låga avgifter på studerandemedlemskap och du får många bra förmåner. SRAT

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se