Hälsovetare- Folkhälsa

En hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar med att förbättra befolkningens hälsa genom att analysera och påverka hälsans bestämningsfaktorer i samhället. Kompetensen är värdefull inom arbetsområden som internationellt biståndsarbete, socialmedicin, folkhälsoarbete, hälso- och sjukvårdsfrågor, forskning och undervisning. Hälsovetare inom folkhälsoområdet kan till exempel arbeta i en kommun med bland annat samhällsstrukturer, levnadsvanor och arbetsmiljö. 

Var och hur kan man arbeta som folkhälsovetare

Utbildning för att bli folkhälsovetare

Behörighet

Utlandsstudier

Hälsovetares lön före skatt

Arbetsmarknad idag för folkhälsovetare

Sacoförbund som samlar hälsovetare

Sacos förbund har genom arbetet med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor väldigt god kunskap om de yrken de representerar. Redan när du börjar studera kan du bli medlem i ett Sacoförbund. Det är väldigt låga avgifter på studerandemedlemskap och du får många bra förmåner. SRAT

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se