Hälsovetares lön före skatt

  • Ingångslön (median) för nyutexaminerade (cirka ett år efter examen): 30 500 kr per månad
  • Medianlön 10-14 år efter examen: 35 500 kr per månad
  • Medianlön cirka 20-30 år efter examen: 38 000 kr per månad