Hälsovetares lön före skatt

  • Ingångslön (median) för nyutexaminerade (cirka ett år efter examen):
  • 29 000 kr per månad
  • Medianlön 10-14 år efter examen: 34 000 kr per månad
  • Medianlön cirka 20-30 år efter examen: 37 300 kr per månad