Hälsovetare

Hälsovetare kan arbeta inom områdena folkhälsa, hälsa eller idrott. På arbetsmarknaden heter yrkena bland annat folkhälsostrateg, hälsoutvecklare, friskvårdskonsulent och idrottskonsulent. Alla går under paraplybegreppet hälsovetare.

Senast uppdaterad: Måndag 5 sep 2022

Kort om hälsovetare


Hälsovetare är ett samlingsnamn för flera olika yrkesgrenar inom områdena folkhälsa, hälsa och idrott. Typiska arbetsuppgifter är att driva projekt för att förebygga sjukdomar, stresshantering, göra kartläggningar, utföra hälsofrämjande aktiviteter samt utvärdera en organisations hälsoarbete. Exempel på arbetsgivare är kommuner, regioner, stat, privat sektor samt ideella organisationer.

Det finns många olika utbildningsvägar men för att bli hälsovetare krävs minst tre års studier, varav två inom något av områdena folkhälsa, hälsa eller idrott.

Jobbet


Vilken lön har hälsovetare?

Se under varje område: Hälsovetare – folkhälsaHälsovetare – hälsa/friskvårdHälsovetare – idrott.

Finns det jobb för hälsovetare?

Det är viktigt att vara medveten om överskottet av hälsovetare på arbetsmarknaden. Konkurrensen är hård, särskilt om du saknar arbetslivserfarenhet i branschen. Många får kombinera olika deltidstjänster, ibland i kombination med eget företag. Ett tips är att under studietiden organisera sig på olika sätt för att få viktig erfarenhet.

Se vidare under varje område: Hälsovetare – folkhälsaHälsovetare – hälsa/friskvårdHälsovetare – idrott.

Vad jobbar hälsovetare med?

Hälsovetare är ett brett yrkes/utbildningsområde med möjlighet till olika inriktningar inom områdena folkhälsa, hälsa och idrott.

Gemensamt för hälsovetarutbildningarna är att förbereda hälsovetare för strategiskt, pedagogiskt och praktiskt arbete inom hälsoområdet. Du får en vetenskaplig kunskapsgrund, kompetens att lösa problem och förmåga att arbeta med utveckling. Som exempel kan en hälsovetare, utbildad inom folkhälsa arbeta som hälsoutvecklare med strategiska hälsofrågor på ett större företag eller kommun.

Hälsovetaren kan också söka jobb som projektledare, utbildare och folkhälsoplanerare.

Typiska arbetsuppgifter för en hälsovetare är att driva projekt, göra kartläggningar, utföra hälsofrämjande aktiviteter, utreda samt utvärdera en organisations hälsoarbete. Fler exempel på arbetsuppgifter och arbetsplatser för hälsovetare hittar du under respektive område: Hälsovetare – folkhälsaHälsovetare – hälsa/friskvårdHälsovetare – idrott.

Det är i dagsläget svårt att veta hur många yrkesverksamma hälsovetare det finns. Antalet utbildningsorter som har någon form av utbildning inom områdena folkhälsa, hälsa eller idrott ökar.


Utbildning


Det finns många olika utbildningsprogram i Sverige, dels på grundnivå men även påbyggnadsprogram på avancerad nivå. Du kan också sätta ihop din egen utbildning genom att läsa fristående kurser på ett eller flera lärosäten. Du kan välja att specialisera dig inom ett område eller välja en mer generell inriktning av dina studier. Detta gör att många hälsovetare har en helt unik kompetens.

Utbildningens längd

En hälsovetare har minst 180 högskolepoäng (tre års studier), varav minst 120 högskolepoäng inom något av områdena folkhälsa, hälsa eller idrott. Efter 90 högskolepoäng i ditt huvudämne kan du ta ut en kandidatexamen.

Flera lärosäten erbjuder kurser även på avancerad nivå. Du har då möjlighet att läsa ytterligare ett år till en magisterexamen (240 hp), alternativt ytterligare två år (utöver en kandidatexamen) och då ta ut en masterexamen (300 hp).

Påbyggnadsprogram på avancerad nivå innebär förkunskapskrav på kandidatexamen, men kan vara inom annat relevant ämne såsom beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen.

Ofta riktar sig påbyggnadsprogram på avancerad nivå även till yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter med flera.

Inriktningar & vidareutbildningar

Några inriktningar är folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, idrottsvetenskap, idrottspedagogik och hälsopromotion. Närmare presentationer över olika hälsovetarutbildningar och yrken finns under respektive område: Hälsovetare – folkhälsaHälsovetare – hälsa/friskvårdHälsovetare – idrott. Se även en översikt på www.studera.nu

Här kan du studera

Utbildningar till hälsovetare ges i form av program eller fristående kurser på ett antal olika lärosäten i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. För närmare information se under respektive område: Hälsovetare – folkhälsaHälsovetare – hälsa/friskvårdHälsovetare – idrott eller på www.studera.nu

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Behörighetskraven varierar något. Vanligast är områdesbehörighet 5/A5 och 15/A14 eller bara grundläggande behörighet. 

Läs om behörighet på respektive utbildnings träffbeskrivning när du söker på utbildningen på  www.studera.nu.

Kolla på utbildningar på flera lärosäten då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.
SRAT/Hälsoakademikerna är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.