Hälsovetare - Idrott

Hälsovetare som arbetar inom idrottsområdet kan utveckla verksamhet, grupper och individer utifrån perspektivet rörelse. Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta planering och upplägg för idrottarnas prestationer, utbildning av tränare samt ansvar för budget och planering. Ergonomi och rehabilitering är något som också kan förekomma i hälsovetarens arbetsuppgifter. 

Var och hur kan man arbeta

Utbildning

Behörighet

Utlandsstudier

Hälsovetares lön före skatt

Arbetsmarknaden idag

SRAT/Hälsoakademikerna är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.