Hälsovetares lön före skatt

  • Ingångslön för nyutexaminerade (0-5 år efter examen) 23 500 kr per månad
  • Medianlön cirka 10-15 år efter examen: 31 000 kr per månad
  • Medianlön vcirka 20-30år efter examen: 32 450 kr per månad