Hälsovetares lön före skatt

  • Ingångslön för nyutexaminerade (0-5 år efter examen) 24 000 kr per månad
  • Medianlön cirka 10-15 år efter examen: 31 700 kr per månad
  • Medianlön cirka 20-30år efter examen: 33 000 kr per månad