Utbildning

Programmen har olika benämning på olika utbildningsorter, exempelvis idrottsvetenskapliga programmet, idrottstränarprogrammet, hälsopromotionsprogrammet med inriktning idrottsvetenskap, Sport coaching, Coaching och Sport Management, med flera. Utbildningarna ger dig kompetens för strategiskt arbete med utveckling och ledning inom idrott-, friskvårds- och fritidssektorn.

Utbildningens längd

Utbildningarna omfattar 180-300 högskolepoäng, vilket motsvarar tre till fem års studier. För ytterligare information se www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Några inriktningar inom området idrott är ledarskap och organisation, idrottsmedicin och coachning, pedagogik, psykologi och folkhälsovetenskap, fysiologi, anatomi och biomekanik. Respektive utbildningsort har ofta en egen inriktning och du har ibland möjlighet att välja huvudämne.

Här kan du studera

Umeå, Östersund, Falun, Gävle, Västerås, Stockholm, Örebro, Göteborg, Växjö, Halmstad, Malmö med flera. För närmare information se www.studera.nu