Utlandsstudier

Internationella utbytesstudier är möjligt. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltiginternationellt eller tvärtom?

Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.