Hemslöjdskonsulent

I varje län finns två eller flera hemslöjdskonsulenter. Ansvaret är uppdelat mellan hårdslöjd, trä, metall och textilslöjd.

Konsulenten har ett regionalt uppdrag att väcka intresse för och förmedla kunskap om hemslöjd samt att ta tillvara det levande slöjdkunnandet.

Läs mer om det här yrket under Kulturmiljöyrken.

DIK är Sacos expert på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.