Hippolog

Hippologer hanterar och tränar hästar professionellt, samt är företagare i hästbranschen. De arbetar ofta som stallchefer, ridlärare eller tränare av rid- eller travhästar.

Senast uppdaterad: Måndag 5 sep 2022

Kort om hippolog


Hippologer är utbildade på hantering och träning av hästar. De har dessutom kunskap om att driva näringsverksamhet i hästbranschen. Hippologer arbetar ofta som stallchefer, ridlärare eller tränare av rid- eller travhästar.

Vanliga arbetsplatser är ridskolor, stuterier, hästkliniker och hästorganisationer. Andra arbetsplatser är försäkringsföretag, foderföretag, naturbruks- och hästgymnasier samt utbildnings- och kursföretag.

Hippologprogrammet på högskolenivå är treårig och det finns möjlighet att välja inriktning mot ridhäst, islandshäst eller travhäst.

Jobbet

De flesta hippologer arbetar praktiskt med hästar. Arbetet kan vara tungt och förenat med risker och stort ansvar. 


Vilken lön har hippologer?

Medianlön för hippologer inom Naturvetarna var 2021 ca 39 000 kr per månad, med ett spann från 31 000 till 55 000 kr per månad. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Finns det jobb för hippologer?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Prognos om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller ta del av Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade med djurkompetens.

Vad jobbar hippologer med?

Hippologer förser hästbranschen med ny kunskap för ökad professionalitet och lönsamhet. För att bli hippolog krävs det talang samt ett brinnande hästintresse. Arbetet är ofta en livsstil.

De allra flesta hippologer arbetar i hästbranschen. De anställs av ridskolor, träningsstall, stuterier, hästkliniker och hästorganisationer. Hippologer arbetar också på försäkringsföretag, foderföretag, på naturbruks- och hästgymnasier samt för utbildnings- och kursföretag.

På hippologutbildningen får studenterna också ta del av den senaste forskningen om allt som rör hästar vilket gör att de kan använda såväl beprövad erfarenhet som ny vetenskap i sitt yrkesutövande.

Hipploger vet hur hästar ska hanteras för att må bra. De är också tränade på att värdera affärsplaner och driva företag i hästbranschen. Behovet är stort, eftersom mycket av den kunskap som fanns då hästen var ett bruksdjur har fallit i glömska och hästbranschen växer.

Vanliga titlar för hippologer är ridlärare (pedagog på ridskola), naturbrukslärare (pedagog på naturbruksskola), beridare (ryttare som utbildar hästar), ridskolechef och stallchef. Det finns ca 700 hippologer i Sverige.

Utbildning


Hippologprogrammet har utvecklats i samråd med hästnäringen. Programmet ger breda och fördjupade kunskaper om hästen och hästrelaterad verksamhet samt gör dig förberedd att möta arbetslivet inom hästbranschen. Stor vikt läggs vid att träna upp förmågan att omsätta teori praktiskt.

Utbildningens längd

3 år (180 hp).

Inriktningar & vidareutbildning

Det finns möjlighet att inrikta sig mot ridhäst, islandshäst och travhäst. Det finns också möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå efter grundutbildningen och också att gå en forskarutbildning inom området.

Här kan du studera

Se information om hippologutbildningen på SLU:s webb.

Behörighet

Gå till informationen om utbildningen på SLU:s webb för korrekt information om förkunskapskrav.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se