Hippolog

Hippologer hanterar och tränar hästar professionellt, samt är företagare i hästbranschen. De arbetar ofta som stallchefer, ridlärare eller tränare av rid- eller travhästar.

Senast uppdaterad: Onsdag 22 nov 2023

Kort om hippolog


Hippologer är utbildade på hantering och träning av hästar. De har dessutom kunskap om att driva näringsverksamhet i hästbranschen. Hippologer arbetar ofta som stallchefer, ridlärare eller tränare av rid- eller travhästar.

Vanliga arbetsplatser är ridskolor, stuterier, hästkliniker och hästorganisationer. Andra arbetsplatser är försäkringsföretag, foderföretag, naturbruks- och hästgymnasier samt utbildnings- och kursföretag.

Hippologprogrammet på högskolenivå är treårig och det finns möjlighet att välja inriktning mot ridhäst, islandshäst eller travhäst.

 
Hippologers jobb


Hippologers lön

Enligt Naturvetarnas lönestatistik för 2022 tjänar de flesta hippologer 40 000 kr/mån. 

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för hippologer?

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: stor konkurrens 
Prognos för nyexaminerade till år 2028: stor konkurrens 
 
Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 för nyexaminerade, på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. 

Läs mer om jobbchanserna i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller ta del av Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade med djurkompetens.

Vad jobbar hippologer med?

Hippologer förser hästbranschen med ny kunskap för ökad professionalitet och lönsamhet. För att bli hippolog krävs det talang samt ett brinnande hästintresse. Arbetet är ofta en livsstil. De flesta hippologer arbetar praktiskt med hästar. Arbetet kan vara tungt och förenat med risker och stort ansvar. 

De allra flesta hippologer arbetar i hästbranschen. De anställs av ridskolor, träningsstall, stuterier, hästkliniker och hästorganisationer. Hippologer arbetar också på försäkringsföretag, foderföretag, på naturbruks- och hästgymnasier samt för utbildnings- och kursföretag.

På hippologutbildningen får studenterna också ta del av den senaste forskningen om allt som rör hästar vilket gör att de kan använda såväl beprövad erfarenhet som ny vetenskap i sitt yrkesutövande.

Hipploger vet hur hästar ska hanteras för att må bra. De är också tränade på att värdera affärsplaner och driva företag i hästbranschen. Behovet är stort, eftersom mycket av den kunskap som fanns då hästen var ett bruksdjur har fallit i glömska och hästbranschen växer.

Vanliga titlar för hippologer är ridlärare (pedagog på ridskola), naturbrukslärare (pedagog på naturbruksskola), beridare (ryttare som utbildar hästar), ridskolechef och stallchef. Det finns ca 700 hippologer i Sverige.


Utbildning till hippolog


Om utbildningen

Hippologprogrammet har utvecklats i samråd med hästnäringen. Programmet ger breda och fördjupade kunskaper om hästen och hästrelaterad verksamhet samt gör dig förberedd att möta arbetslivet inom hästbranschen. Stor vikt läggs vid att träna upp förmågan att omsätta teori praktiskt.

Hur lång är utbildningen?

Får att få en kandidatexamen från hippologprogrammet krävs tre års heltidsstudier (180 hp). 

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Det finns möjlighet att inrikta sig mot ridhäst, islandshäst och travhäst. Det finns också möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå efter grundutbildningen och också att gå en forskarutbildning inom området.

Här kan du studera

Se information om hippologutbildningen på SLU:s webb.

Behörighet

Gå till informationen om utbildningen på SLU:s webb för korrekt information om förkunskapskrav.

Utlandsstudier

Viss möjlighet till internationellt utbyte kan också inrymmas inom de tre åren på hippologprogrammet på SLU.

Har du en utländsk examen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Do You Have a Foreign University Degree?  

If you have a foreign qualification, such as a university degree, the Swedish Council for Higher Education can assist you with an evaluation. The degree certificate is free of charge and translates your foreign degree to a Swedish equivalent, which may facilitate the hiring process to your future job.  

Read more on www.uhr.se 

The evaluation of your qualification at the Swedish Council for Higher Education can also be utilized by employers that want to determine the Swedish equivalent of your degree or qualification. Nonetheless, you are eligible to apply for jobs without a statement from the Swedish Council for Higher Education. 

   


 

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se