Hippologers lön före skatt

Medianlön för hippologer inom Naturvetarna var 2016 31 700 kr per månad, med ett spann från 24 600 till 40 600 kr per månad. Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.