Utbildning för att bli hippolog

Hippologprogrammet har utvecklats i samråd med hästnäringen. Programmet ger breda och fördjupade kunskaper om hästen och hästrelaterad verksamhet samt gör dig förberedd att möta arbetslivet inom hästbranschen. Stor vikt läggs vid att träna upp förmågan att omsätta teori praktiskt.

Utbildningens längd

3 år (180 hp).

Inriktningar & vidareutbildning

Det finns möjlighet att inrikta sig mot ridhäst, islandshäst och travhäst. Det finns också möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå efter grundutbildningen och också att gå en forskarutbildning inom området.

Här kan du studera

Se information om hippologutbildningen på SLU:s webb.