Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta SLU för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?
Se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer information.