Utbildning för att bli högskoleingenjör

Utbildningens längd

Utbildningen till Högskoleingenjör omfattar 3 års studier (180 hp) och leder till en yrkesexamen på grundnivå. Se studera.nu för ytterligare information.

Här kan du studera

Högskoleingenjörsutbildning finns vid tjugotvå högskolor och universitet i landet. Utöver de som även erbjuder civilingenjörsutbildning (se det avsnittet) ges högskoleingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Skövde, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Malmö högskola.

Se studera.nu för fullt uppdaterad information.

Inriktningar & vidareutbildningar

Högskoleingenjörsexamen ges inom ett stort antal teknikområden.

Det finns även alternativ med så kallad öppen ingång. Där läser studenterna under ett första år vanligtvis samma grundläggande kurser som övriga högskoleingenjörsstudenter, innan de slutligen väljer inriktning.

Studenter som saknar behörighet för ingenjörsstudier har rätt att komplettera sina gymnasiebetyg med de kurser som saknas i kommunal vuxenutbildning, eller har möjlighet att söka (i konkurrens) till ett förberedande tekniskt basår i högskolan.

Den som vill läsa vidare till civilingenjörsexamen på samma eller en annan högskola kan ofta göra det – ibland efter vissa kompletteringar (stäm av med den högskola du är intresserad av). Ett annat alternativ är fortsatta studier till magister- eller masterexamen (1 respektive 2 år). Därefter finns även möjlighet att söka sig vidare till forskarutbildning.