Var och hur arbetar en högskoleingenjör

Ingenjörsutbildning är möjligheternas utbildning. Alla kan naturligtvis inte göra allt, men oavsett inriktning finns ingenjörer i en mängd yrken, allt beroende på intresse, erfarenhet och konjunktur. Det är därför ingen lätt uppgift att beskriva hela bredden av det ingenjörer av olika slag arbetar med, och det får definitivt inte plats här. Ett försök att fånga in de stora dragen på ett aningen större utrymme (ett par tre sidor), hittar du i Sveriges Ingenjörers broschyr Ingenjör? Jag?

Högskoleingenjörer arbetar bland annat med tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete. Även arbete inom produktionsplanering och försäljning är vanligt. Med stigande erfarenhet får många högskoleingenjörer ledande roller.De arbetar som regel nära verksamheten, ofta i samarbete med civilingenjörer och andra yrkesgrupper.

I det privata näringslivet arbetar många på industri- och konsultföretag inom en mängd olika branscher, som till exempel el, data, mekanik och bygg.

Statligt anställda högskoleingenjörer arbetar i första hand inom de affärsdrivande verken. Inom den kommunala sektorn arbetar ingenjörer främst inom stadsbyggnad, energiförsörjning och fastigheter.

Ingenjörsyrket är i hög grad internationellt. Svenska ingenjörer arbetar både som direktanställda vid utländska företag och vid svenska företag verksamma i utlandet.

2016 fanns i Sverige ungefär 38 000 yrkesverksamma med högskoleingenjörsutbildning, 11 500 med en teknologie kandidatexamen och 6 000 med en teknologie magister.