Hortonom

Hortonomer arbetar med att förbättra den produktionsmässiga odlingen av blommor, grönsaker eller trädgårdsväxter. Utbildningen ger bred kunskap om växter samt om kedjan från producent till konsument.

Senast uppdaterad: Måndag 5 sep 2022

Kort om hortonom


Hortonomer är experter på kommersiell odling av blommor, grönsaker och trädgårdsväxter. De ger råd om olika odlingsmetoder och hur växter kan skyddas mot ohyra eller sjukdomar. Hortonomer kan bland annat ägna sig åt rådgivning, kommersiell odling, produktutveckling, marknadsföring, undervisning eller forskning. De arbetar i trädgårdsbranschen.

5 års studier vid Sveriges Lantbruksuniversitet leder fram till en hortonomexamen eller en masterexamen. Det finns möjlighet att ta ut en kandidatexamen efter tre år.

Jobbet


Vilken lön har hortonomer?

Se under Naturvetare.

Finns det jobb för hortonomer?

  • För nyexaminerade: Stor konkurrens om jobben (det finns fler utbildade än det finns jobb).
  • För erfarna: Balans (det finns ungefär lika många utbildade som jobb).

Det är särskilt svårt att få jobb i södra Sverige och under vinterhalvåret.

Prognos om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller ta del av karriärinformationen på Naturvetarnas webb.

Vad jobbar hortonomer med?

Hortonomer ägnar sig ofta åt rådgivning om bland annat odling, sjukdomar, skadedjur och investeringar. De kan också utforma styrsystem vid storskalig odling i växthus eller på friland.

Hushållningssällskap och branschorganisationer är viktiga arbetsgivare för hortonomer. Hortonomer blir anlitade av både svenska och internationella företag inom den produktionsmässiga odlingen. Hortonomer finns också på myndigheter, såsom Jordbruksverket, Länsstyrelser och Livsmedelsverket.

En del hortonomer arbetar med marknadsföring och försäljning av produkter inom trädgårdssektorn. De kan driva arbetet mot en certifiering eller göra produktionen mer hållbar. De bidrar med kompetens när det exempelvis gäller växtnäringsläckage, bekämpningsmedel samt energi- och vattenåtgång. Hortonomer kan också se till att frukt, grönt, blommor och plantor håller sig fräscha under distribution och exponering i handeln.

Forskning och utveckling är ett annat viktigt arbetsområde. Det finns ca 500 yrkesverksamma hortonomer i Sverige. Du kan läs mer om hortonomers och andra naturvetares arbetsmarknad på Naturvetarnas webb.

Utbildning


Vill du bli hortonom söker du först kandidatprogrammet Trådgärdsingenjör odling och därefter till masterprogrammet Horticultural science. Genom dina kursval inom trädgårdsingenjör: odling och masterprogrammet Horticultural Science bygger du din hortonomexamen.

Utbildningen ger orientering och fördjupning inom trädgårdsvetenskap och en helhetsbild av den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen. Grundläggande kurser i botanik, växtfysiologi, kemi, genetik, marklära, ekologi, växtskydd och växtförädling, men också inom ekonomi, statistik och teknologi ingår.

Många lärare är aktiva forskare och har aktuell kunskap inom nya områden.Stor vikt läggs vid träning på att tillämpa vetenskaplig kunskap praktiskt. Varierad undervisning i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten.

Utbildningens längd

5 års (300 hp) krävs för en hortonomexamen. Möjlighet finns också att ta ut en kandidatexamen efter tre år (180 hp) och en masterexamen efter 2 år (120 hp). Mer info  www.slu.se.

Inriktningar & vidareutbildning

Under de två sista åren kan du välja fördjupningskurser inom ämnen som produktkvalitet, växtfysiologi, växtskydd, växtförädling och bioteknik eller miljöaspekter av trädgårdsproduktion.

Här kan du studera

SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information på www.slu.se

Behörighet

Gå till informationen om utbildningen på SLU:s webb för information.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare eller kontakta SLU för mer information.

Jobba utomlandsmed din svenska utbildning

Den engelska examensbenämningen är Master of Science in Horticulture. Se under Naturvetare.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se