Utbildning för att bli hortonom

Utbildningen ger orientering och fördjupning inom trädgårdsvetenskap och en helhetsbild av den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen. Grundläggande kunskaper inom botanik, växtfysiologi, kemi, genetik, marklära, ekologi, växtskydd och växtförädling, men också inom ekonomi, statistik och teknologi ingår.

Många lärare är aktiva forskare och har aktuell kunskap inom nya områden.

Stor vikt läggs vid träning på att tillämpa vetenskaplig kunskap praktiskt.

Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten.

Utbildningens längd

5 års (300 hp) leder fram till en hortonomexamen. Möjlighet finns också att ta ut en kandidatexamen efter tre år (180 hp) och en masterexamen efter ytterligare 2 år (120 hp). Mer info  www.slu.se.

Inriktningar & vidareutbildning

Under de två sista åren på hortonomprogrammet kan du välja fördjupningskurser inom ämnen som produktkvalitet, växtfysiologi, växtskydd, växtförädling och bioteknik eller miljöaspekter av trädgårdsproduktion.

Här kan du studera

SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information på www.slu.se