Var och hur arbetar en hortonom

Hortonomer ger exempelvis råd kring hur man driver upp plantor. De ger även råd om hur man minimerar risken för sjukdomar och skadedjur samt tar itu med dem om de uppkommer. En ytterligare uppgift kan vara att utforma styrsystem vid storskalig odling i växthus eller på friland.

Hushållningssällskap och branschorganisationer är viktiga arbetsgivare för hortonomer. Hortonomer blir anlitade av både svenska och internationella företag inom den produktionsmässiga odlingen. Hortonomer finns på myndigheter, såsom Jordbruksverket, Länsstyrelser och Livsmedelsverket.

Hortonomer arbetar även med marknadsföring och försäljning av produkter inom trädgårdssektorn. De kan driva arbetet mot en certifiering eller göra produktionen mer hållbar. De bidrar med kompetens när det exempelvis gäller växtnäringsläckage, bekämpningsmedel samt energi- och vattenåtgång. Hortonomer kan också se till att frukt, grönt, blommor och plantor håller sig fräscha under distribution och exponering i handeln.

Forskning och utveckling är ett annat viktigt arbetsområde. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 400 yrkesverksamma hortonomer. Du kan läs mer om hortonomers och andra naturvetares arbetsmarknad på Naturvetarnas webb.